Druh živelného rizika, pri ktorom došlo k zosunutiu pôdy pôsobením gravitácie a porušením dlhodobej rovnováhy svahov zemského povrchu.