Poskytnutie nerovných podmienok alebo nerovné posudzovania vecí a skutočností.