poistná zmluva dohodnutá na časové obdobie, kde je známy deň vzniku poistnej zmluvy, ale nie je známy deň ukončenia platnosti poistnej zmluvy.