Druh životného poistenia, ktoré sa skladá zo životného poistenia pre prípad smrti alebo dožitia. Poisťovna môže vyplácať podiely na prebytkoch z investícií rezerv..