Zmenšenie miery znehodnotenia vecí, majetku alebo práv formou vecného alebo finančného odškodnenia.