Cenové zvýhodnenie poistníka zo strany poisťovne. Poskytuje sa v prípade ročnej platby, väčšieho objemu poistného alebo predchádzajúceho bezškodového priebehu.