Kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výsledkov hospodárskej činnosti právnickej osoby. Vyčísľuje sa ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi..