Odpočet nákladov vzniknutých pri uzatvorení poistenia. Pri bežne platených poisteniach sa tieto počiatočné náklady rozpočítajú na celú dobu poistenia a o túto výšku sa následne zníži rezerva poistenia.