obchodný názov pre mechanické zabezpečenie vozidla vyžadované pre havarijné poistenie.