Zariadenie poskytujúce fyzickým osobám starostlivosť o ich zdravie od diagnostiky choroby cez predpis liekov až po možnú liečbu priamo v tomto zariadení.