dopravná nehoda, ktorú úmyselne alebo neúmyselne zavinila posudzovaná osoba.