fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená zastupovať obchodné záujmy poisťovne.