Pracovné metódy, postupy a pokyny určené likvidátorom pre likvidáciu poistnej udalosti.