Ukončenie platnosti poistenia z dôvodu omeškania platby poistného zo strany poistníka o viac ako 30 dní od dátumu splatnosti splátky poistného. Pri PZP však poistníkovi vzniká povinnosť uzatvoriť zmluvu PZP do konca pôvodného poistného obdobia s pôvodnou poisťovňou.