Zmluvný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde zamestnanec vykonáva prácu v priestoroch a podľa pokynov zamestnávateľa za mzdu alebo inú formu odmeny.