nehnuteľnosť, ku ktorej je zriadené záložné právo v prospech veriteľa (banky, lízingovej spoločnosti, …) ako súčasť zabezpečenia pohľadávky.