časové obdobie stanovené zákonom na kokrétny úkon.