Súhrn vecí, zariadení a technológií, ktoré vozidlo získa počas výrobného procesu a sú minimom pre danú značku a model vozidla.