poisťovňa podnikajúca formou preberania časti rizika od poisťovní.