poisťovňa, ktorá má sídlo alebo hlavnú oblasť pôsobenia na území iného štátu ako Slovenskej republiky.