poistenie rizík, ktoré poisteného ohrozujú na území mimo Slovenskej republiky..