činnosť zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika a rozsahu škôd..