činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika vzniku poistných udalostí a rozsahu ich škôd.