Spôsob ochrany majetku – vozidla. Môže mať formu mechanického zabepečenia alebo elektronického zabezpečenia.