Právny prostriedok ochrany nároku voči inej osobe za úver, dodaný tovar a pod..