Skrátený názov používaný pre Wiener Städtische Versicherung.