súkromná poisťovacia a finančná skupina so sídlom v Rakúsku, na Slovensku vlastniaca Komunálnu poisťovňu Vienna Insurance Group, Kooperativa poisťovňu Vienna Insurance Group a Poisťovňu Slovenskej sporitelne Vienna Insurance Group.