Deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom začiatku poistenia..