Kladný rozdiel medzi aktuálnou a pôvodnou výškou investície.