Cenové navýšenie zohľadňujúce pravdepodobnosť a veľkosť možného výskytu výkyvov.