Miera zhodnotenie investovaných prostriedkov vyjadrená v percentách.