sprostredkovateľ poistenia sprostredkujúci poistné zmluvy pre jednu poisťovňu.