Druh právneho predpisu, ktorý vydávajú najmä ministerstvá.