úkon, ktorý sa používa najmä v prípade neplatenia splátok úveru, v ktorom veriteľ zmení dohodnutý dátum splatnosti úveru.