Posledná známa predajná cena nového vozidla, ktoré je predmetom poistenia.