Viazanie plnenia alebo práva v prospech práva inej osoby – najčastejšie veriteľa.