Skrátený výraz používaný pre vehicle identification number – identifikačné číslo vozidla.