Skrátený názov používaný pre Vienna Insurance Group.