Druh živelného rizika, pri ktorom dochádza k dynamickému pôsobeniu hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 75 km/h alebo rýchlejšie.