fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytla úver inej osobe.