poistné plnenie z poistnej udalosti poskytnuté poisťovňou formou náhrady zničenej veci v pomere kus za kus.