Iný výraz používaný pre uzatvorenie poistnej zmluvy.