Podpísanie návrhu poistnej zmluvy zo strany poistníka a obchodného zástupcu poisťovne. Prijatím návrhu poistnej zmluvy zo strany poisťovne dochádza ku vzniku poistnej zmluvy.