Proces pri ktorom poistený stanoví fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá v prípade jeho smrti získa nárok na poistné plnenie. V prípade, že tak nespraví, riadi sa určenie oprávnenej osoby príslušnými zákonmi..