poisťovňa, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť pre všetky druhy rizík vo všetkých poistných odvetviach, a zaistenie.