súkromná poisťovňa pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1994–2003, neskôr premenovaná na Wustenrot poisťovňu.