súkromná poisťovňa pôsobiaca na Slovensku patriaca do skupiny Uniqa Group.