súkromná poisťovňa pôsobiaca na Slovensku od roku 1992, patriaca do skupiny Eureko B.V..