Bližšia špecifikácia druhu poistenia. Neživotné poistenie možno rozdeliť na majetkové poistenie, cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti a iné. Životné poistenie možno rozdeliť na kapitálové poistenie, investičné poistenie, dôchodkové poistenie a iné..