nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky.